PORTFOLIO

dutch life sciences CROP image oncode lab technology KCP new 2 USP Portfolio beagle Portfolio zH LBSP new

Portfolio GemWestland Portfolio OVBSP

Het (bio)technologische niveau van de glastuinbouwsector in het Westland wordt vrijwel nergens geëvenaard. Deze sector is innovatief en sterk internationaal gericht. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van life sciences en biotech vinden dan ook snel hun weg in het Westland. Er bestaat veel synergie tussen de glastuinbouw en het life sciences cluster in Zuid-Holland. Om deze synergie te versterken, organiseert de gemeente Westland jaarlijks het Westland Event. Dit gratis evenement is een ontmoetingsplaats voor tuinbouwers, telers, handelaars, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Iventus heeft de volledige productie en lancering van het eerste Westland Event verzorgd. Van het zoeken naar sprekers en partners binnen het uitgebreide netwerk in de life sciences sector tot het uitvoeren van de deelnemersadministratie en verzorgen alle logistieke aspecten.