PORTFOLIO

dutch life sciences CROP image oncode lab technology KCP new 2 USP Portfolio beagle Portfolio zH LBSP new

Portfolio GemWestland Portfolio OVBSP

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Leiden. Binnen deze regio is veel expertise aanwezig op het gebied van life sciences en biotechnologie. Het zwaartepunt van deze expertise ligt in het Leiden Bio Science Park. Een van de ambities van Holland Rijnland is de realisatie van een succesvol ‘biobased cluster’ in de regio, dat binnen de Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Nederland en uiteindelijk Europa en wereldwijd een wezenlijk verschil kan maken.

In opdracht van Holland Rijnland heeft Leon Mur van Iventus, in samenwerking met Nettie Buitelaar van Leiden Bio Science Park en Theo Noordman van de Kennisalliantie Delft, een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot een biobased cluster in Holland Rijnland. Het Plan van Aanpak werd gevolgd door concrete inhoudelijke projecten. Iventus vervulde een centrale rol bij het programmamanagement en de communicatietrajecten.