PORTFOLIO

dutch life sciences CROP image oncode lab technology KCP new 2 USP Portfolio beagle Portfolio zH LBSP new

Portfolio GemWestland Portfolio OVBSP

Planten en plantenresten bevatten een schat aan waardevolle stoffen. Het Kenniscentrum Plantenstoffen ontwikkelt commerciële toepassingen voor plantenstoffen. Het brengt tuinbouwondernemers en industrie bij elkaar om deze bron van resources beter te benutten. Het centrum verzamelt kennis op dit gebied uit diverse bronnen: wetenschap, tuinbouw en industrie. Daarnaast verricht het haalbaarheidsstudies en initieert (inter)nationale publiek-private samenwerkingsverbanden.

Dr. Leon Mur is managing director van het kenniscentrum; hij heeft het Kenniscentrum opgezet en is verantwoordelijk voor de strategie, communicatie, het netwerken met stakeholders (overheid en cross sectorale industrie), het opzetten van samenwerkingsverbanden en consortia, en de verantwoording naar financiers (EFRO, Provincie Zuid Holland en Ministerie EZ). Daarnaast is hij initiatiefnemer en programmamanager van het project Nationale Extractenbibliotheek. Voor dit innovatieve platform heeft hij een Franse innovatieprijs ontvangen. Miranda de Regt is projectmanager. Daarnaast brengt het centrum regelmatig relevante publicaties uit. Tot slot organiseert het Kenniscentrum Plantenstoffen een jaarlijks event en thematische workshops waar kennisdeling en netwerken centraal staan.