PORTFOLIO

dutch life sciences CROP image oncode lab technology KCP new 2 USP Portfolio beagle Portfolio zH LBSP new

Portfolio GemWestland Portfolio OVBSP

ONZE PROJECTEN

Dutch Life Sciences conference (DLSC) is ontstaan vanuit het Life Sciences Capitals congres in 2005, dat in opdracht van het Competence Centre Life Sciences werd georganiseerd. In 2007 organiseerde Iventus dit congres voor het eerst op eigen initiatief. Met succes, want het is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement!

Genomics en biotechnologie zijn niet meer weg te denken uit de moderne land- en tuinbouw. CROP Innovation & Business is een belangrijke tweejaarlijkse conferentie in dit vakgebied, waar de hoofdrolspelers uit de internationale agrarische en biotech industrieën elkaar ontmoeten. Deze conferentie is ontwikkeld door Iventus, in samenwerking met KeyGene, een toonaangevend bedrijf op het gebied van moleculaire technologieën ten behoeve van de plant veredelingssector. Iventus is samen met KeyGene en een programmacommissie verantwoordelijk voor de inhoud van het programma.

Oncode is het onafhankelijke instituut dat bestaande krachten in de onderzoekswereld bundelt  die zich toelegt op het slim af te zijn van kanker en het beïnvloeden van levens. Fundamentele wetenschap, klinische testen en een scherp oog voor marktkansen: bij Oncode brengen ze alles samen om impact te creëren voor patiënten.

‘Voor en door analisten.’ Dat is het motto van dit jaarlijkse evenement voor en door analisten in de life sciences sectoren: agro, (bio)farma, chemie, food en health. Tijdens het Lab Technology Network jaarevenement wisselen analisten kennis en know-how uit over nieuwe technologieën, maar ook over de laatste ontwikkelingen in het analistenvak, ondernemerschap, carrièremogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling. Het bedrijfsleven is daarom prominent aanwezig op Lab Technology Network.

Planten en plantenresten bevatten een schat aan waardevolle stoffen. Het Kenniscentrum Plantenstoffen ontwikkelt commerciële toepassingen voor plantenstoffen. Het brengt tuinbouwondernemers en industrie bij elkaar om deze bron van resources beter te benutten. Het centrum verzamelt kennis op dit gebied uit diverse bronnen: wetenschap, tuinbouw en industrie. Daarnaast verricht het haalbaarheidsstudies en initieert (inter)nationale publiek-private samenwerkingsverbanden.

Iventus heeft een sterke band met het Leiden Bio Science Park (LBSP). Dit is een van de belangrijkste clusters van life sciences ondernemingen en instellingen in Nederland. Het behoort tot de top-5 van succesvolste Europese science parks. De bedrijven en instellingen op het LBSP zijn volledig gefocust op life sciences. Veel opdrachtgevers van Iventus zijn actief op het LBSP. De ondernemers en kennisinstellingen van het park vinden elkaar in de community Leiden Bio Science Park.

Leiden is een echt kenniscentrum als het gaat om life sciences. Het Leiden Bio Science Park biedt onderdak aan bijna honderd ondernemingen en instellingen die actief zijn in dit vakgebied. Binnen het Bio Science Park hebben twee gebouwen, Beagle Zernike en Beagle Darwin, een speciale plek. Deze bedrijfsverzamelgebouwen, genoemd naar het beroemde schip waarmee Darwin zijn belangrijkste reis maakte, zijn eigenlijk miniatuurversies van het Leiden Bio Science Park. In de Beagle-gebouwen zijn biotechnologische bedrijven en laboratoria gevestigd. De gebouwen zijn zo ingericht, dat de ondernemers gemakkelijk contact kunnen leggen om kennis uit te wisselen.

Het Bio Science Park (LBSP) in Leiden is volop in beweging. De bedrijven en instellingen op het LBSP zijn bijzonder betrokken bij het reilen en zeilen van het park. Er wordt door meerdere partijen hard gewerkt aan de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur en de bereikbaarheid van het LBSP, en aan het vereenvoudigen van procedures, zoals het aanvragen van vergunningen. De belangen van ondernemers en instellingen op het LBSP worden behartigd door de Ondernemersvereniging Bio Science Park (OV-BSP).

Het (bio)technologische niveau van de glastuinbouwsector in het Westland wordt vrijwel nergens geëvenaard. Deze sector is innovatief en sterk internationaal gericht. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van life sciences en biotech vinden dan ook snel hun weg in het Westland. Er bestaat veel synergie tussen de glastuinbouw en het life sciences cluster in Zuid-Holland. Om deze synergie te versterken, organiseert de gemeente Westland jaarlijks het Westland Event. Dit gratis evenement is een ontmoetingsplaats voor tuinbouwers, telers, handelaars, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Leiden. Binnen deze regio is veel expertise aanwezig op het gebied van life sciences en biotechnologie. Het zwaartepunt van deze expertise ligt in het Leiden Bio Science Park. Een van de ambities van Holland Rijnland is de realisatie van een succesvol ‘biobased cluster’ in de regio, dat binnen de Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Nederland en uiteindelijk Europa en wereldwijd een wezenlijk verschil kan maken.